Tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání tiskových informací (Newsletter) společností mBank S.A.

Správcem Vašich osobních údajů je mBank S.A. se sídlem ve Varšavě, Senatorska 18, dále jen banka.

Funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů plní zaměstnanec banky, jehož můžete kontaktovat na adreseinspektordanychosobowych@mbank.pl.

Výše uvedené Vámi poskytnuté osobní údaje banka využije za účelem zasílání Newsletteru.

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů bankou je vyjádřen prostřednictvím Vámi poskytnutého souhlasu. Své osobní údaje poskytujete dobrovolně, avšak jejich neposkytnutí znemožní zasílání Newsletteru bankou.

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny žádným subjektům.

Vaše osobní údaje budou z databáze kontaktů odstraněny bezprostředně poté, co odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání Newsletteru.

Prostřednictvím e-mailové adresymedia@mbank.pl:

a. máte právo na přístup a opravu svých osobních údajů nebo jejich přesun;

b. můžete požadovat jejich odstranění, omezení jejich zpracování nebo vznášet námitky proti jejich zpracování.

Kromě toho máte rovněž právo podávat stížnosti ohledně ochrany osobních údajů k nadřízenému orgánu, a to způsobem uvedeným na internetové stránce nadřízeného orgánu na adresewww.giodo.gov.pl.

Více informací ohledně zásad zpracování osobních údajů včetně informací o Vašich právech najdete na stráncewww.mbank.pl/rodo.