Koronavirová krize se odrazila v nákupních zvyklostech, Češi chtějí více šetřit