Jeden ze zákazníků mBank získá roční plat, dalších 48 obdrží průměrnou měsíční mzdu